Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn.

Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd), of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg, en  wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft het melden van uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

 

Vaak ontstaat een klacht door misverstanden die in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een persoonlijk gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

 

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar, of vindt u een gesprek niet wenselijk,

dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons

online klachtenformulier.

Wij zullen ervoor zorgen dat de juiste persoon contact met u opneemt en informeren over de verdere procedure. Uiteraard zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

 

 

Ten slotte willen wij u mededelen dat onze klachtenregeling voldoet aan de wet- en regelgeving van de  Nederlandse Beroepsorganisatie van  Accountants, en is vastgelegd in ons Kantoorhandboek welk voldoet aan de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS).

 

Klachtenformulier – Kantoor Nederveen – Download

 

Klachtenregeling  – Kantoor Nederveen – Download